SYSTEM FACET5 – FAQ

Lifecyclemodelfinal
Facet5 jest najbardziej nowoczesnym oraz wszechstronnym systemem narzędzi psychometrycznych on-line, które wspierają procesy:

 • rekrutacji i selekcji
 • tworzenia ścieżek karier
 • coachingu
 • motywowania
 • rozwoju umiejętności przywódczych
 • budowania efektywnych zespołów
 • rozwoju kultury organizacji
 • rozwiązywania konfliktów
 • projektowania kariery zawodowej.

Facet5 jest systemem opartym na zasadach psychologii pozytywnej – ułatwia rozwój talentów pracowników. System został opracowany wyłącznie dla potrzeb biznesu – zapewnia użytkownikom: rzetelność, wygodę, prostotę i szybkość użytkownia – stwarza możliwości wykorzystywania wyników badań osobowości zawodowej na każdym poziomie organizacji i w wielu procesach rozwoju ludzi. Facet5 jest niewątpliwie najbardziej efektywnym kosztowo narzędziem na rynku – użytkownicy ponoszą jedynie koszty badań osobowości zawodowej – pozostałe opcje są w systemie bezpłatne.
Bezpłatne opcje systemu, które udostępniane są jedynie akredytowanym użytkownikom Facet5, to:

 • Korzystanie z wielu wersji językowych.
 • Możliwość generowania raportów Facet5 w różnych wymiarach – dla różnych celów.
 • Tworzenie profili idealnych kandydatów na określone stanowiska w firmie.
 • Generowanie przewodników rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami.
 • Generowanie raportów ułatwiających analizy skuteczności i dopasowania zespołów oraz rozwiązywanie konfliktów.
 • Możliwość projektowania kultury organizacji.

Nie pobieramy opłat licencyjnych za przekazanie użytkownikom dostępu do systemu Facet5.

Jak przeprowadza się badanie Facet5?”
Badania Facet5 przeprowadza się metodą on-line – otrzymujesz zaproszenie do wypełnienia kwestionariusza na swoją skrzynkę mailową – klikasz na wskazany link i wypełniasz kwestionariusz.

Kwestionariusz składa się ze 106 par stwierdzeń, każda para ukazuje się na oddzielnym ekranie. Każdorazowo dokonujesz wyboru – z którym ze stwierdzeń i w jakim stopniu zgadzasz się bardziej., które z nich ma dla Ciebie większe znaczenie. Facet5 wykorzystuje format “różnic semantycznych”, w którym pary stwierdzeń mają przeciwne znaczenia i respondent jest proszony o wskazanie swoich preferencji wobec stwierdzenia umieszczonego po prawej lub po lewej stronie ekranu. To nie jest wybór wymuszony, gdyż obydwa stwierdzenia mieszczą się w tym samym wymiarze – osoby wypełniające kwestionariusz nie są proszone o wybór pomiędzy wzajemnie niezależnymi elementami.

Poniżej znajdziesz przykłady par stwierdzeń, które są wykorzystywane w kwestionariuszu:
Potrzebuję ciszy i spokoju, aby móc się skoncentrować – (1) (2) (3) (4) (5) – Hałas w ogóle nie przeszkadza mi w koncentracji
Wolę, aby postrzegano mnie, jako osobę decyzyjną – (1) (2) (3) (4) (5) – Wolę, aby postrzegano mnie, jako osobę wspierającą
W kwestionariuszu osobowości zawodowej Facet5 nie ma ani dobrych ani złych odpowiedzi, nie ma też ani dobrych ani złych wyników. Kluczem sukcesu jest badanie dopasowania – ludzi do siebie nawzajem, czy też ludzi do ról, zadań i kultury organizacji.
Facet5 jest badaniem normatywnym i dzięki temu stwarza nieograniczone możliwości porównywania do siebie wprowadzonych do systemu profili.

Jaka jest rzetelność wyników?”
Współczynnik niezawodności przy powtarzaniu badań Facet5 wynosi 0,79-0,86.

Ile czasu trwa badanie Facet5?”
Przeciętny czas wypełniania kwestionariusza on-line wynosi 17 minut.

Gdzie można wykorzystywać wyniki badań Facet5?”
Facet5 to wszechstronne narzędzie, które skutecznie wspiera projekty:

 • Rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej
 • Assessment i Development Centre
 • Rozwoju Pracowników
 • Coachingu
 • Planowania ścieżek karier i planów następstw
 • Motywowania poprzez docenianie indywidualnych różnic
 • Rozwoju umiejętności przywódczych
 • Budowania efektywnych zespołów
 • Rozwiązywania konfliktów
 • Doradcze związane z rozwojem karier

Czym różni się Facet5 od innych badań osobowości zawodowej?
Facet5 jest narzędziem psychometrycznym opracowanym wyłącznie dla potrzeb biznesu na podstawie wielu nowoczesnych teorii zarządzania organizacją. Jest to narzędzie wystarczająco skomplikowane, aby było rzetelne i wiarygodne, a jednocześnie wystarczająco proste, aby wyniki badań mogły być wykorzystywane na każdym poziomie organizacji. Raporty Facet5 są napisane prostym językiem biznesu i mogą być wykorzystywane w wielu procesach rozwoju ludzi.
Pełne porównanie Facet5 z innymi narzędziami zostało przedstawione w podręczniku dla użytkowników Facet5 oraz w dokumentach dostępnych dla użytkowników, które znajdują się w systemie w zakładce Facet5 Live. Jednakże, w ogólnym zarysie, Facet5 należy do grupy narzędzi badających 5 aspektów ludzkiej osobowości. Innymi przykładami narzędzi należących do tej grupy są: NEO-PI oraz RPQ.

Facet5 różni się od wszystkich narzędzi opartych na teorii typów Junga (MBTI, TMI, etc) tym, że ma oddzielną skalę mierzącą Emocjonalność. Emocjonalność jest aspektem ludzkiej osobowości, który ma olbrzymi wpływ na efektywność zawodową – jest elementem bardzo mocno skorelowanym z osiąganiem sukcesów na wielu stanowiskach. Emocjonalność wskazuje poziom odporności na stres, poziom optymizmu oraz pewności siebie.

Facet5 różni się od narzędzi opartych o prace Marstona (DISC, PPA Thomas,etc) tym, że jest to badanie normatywne, a nie ipsatywne (test wymuszonego wyboru) i ma opracowane rzetelne miary wszystkich kluczowych czynników. To umożliwia precyzyjne porównywanie ludzi pomiędzy sobą oraz porównywanie profili osobowości do określonych przez ekspertów profili idealnych kandydatów. Facet5 jest narzędziem sprawdzonym oraz zarejestrowanym przez Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne. Facet5 powstał na podstawie teorii Wielkiej Piątki aspektów ludzkiej osobowości, która jest obecnie ogólnie uznawana przez środowiska akademickie na całym świecie i wykorzystywana jako podstawa rozumienia indywidualnych różnic pomiędzy ludźmi. Można znaleźć wiele odniesień do teorii Wielkiej Piątki w literaturze psychologicznej. Facet5 mierzy pięć głównych aspektów osobowości, 13 podaspektów, 17 rodzin referencyjnych. Główne aspekty to: Wola, Energia, Uczuciowość, Kontrola, Emocjonalność. Wszystkie te aspekty są niezależne, stwierdzono ich wysoką rzetelność, niską korelację zgodnie z obecnie akceptowanymi najlepszymi międzynarodowymi praktykami.

Facet5 różni się od starszych kwestionariuszy tym, że wykorzystuje nowoczesną grafikę oraz prosty język biznesu – kwestionariusz ten został zaprojektowany wyłącznie dla potrzeb biznesu. Raporty Facet5 charakteryzuje minimalna tekstu, prostota wykorzystywanego języka, wizualizacja przekazu w tak dużym stopniu, jak jest to możliwe – szczególnie w przypadkach, w których dokonujemy porównań.
Można prezentować jednocześnie wiele różnych profili – nakładać je na siebie – co w rezultacie stwarza unikalne możliwości różnego typu porównań. Wszystkie opcje porównań są w systemie bezpłatne. Akredytowani użytkownicy nie ponoszą również dodatkowych kosztów związanych z rozmiarami, ilością ani wersjami językowymi raportów – po otrzymaniu dostępu do systemu te opcje są bezpłatne.

Facet5 różni się od wieloczynnikowych kwestionariuszy (OPQ, MMPI, 16 PF, etc) tym, że został tak zaprojektowany, aby był łatwy do zrozumienia i wykorzystywania dla każdego poziomu użytkowników.

Facet5 powstał na podstawie dogłębnych analiz nowoczesnych teorii zarządzania, których przykładami są:

 • teoria przywództwa transformacyjnego i transakcyjnego – Bernarda Bassa
 • teoria osiągania porozumienia i zarządzania konfliktami – Thomasa Killmana
 • teoria kotwic karier – Edgara Scheina
 • teorie rozwoju efektywnej kultury organizacyjnej
 • teorie budowania efektywnych zespołów.

Raporty Facet5 są zbudowane na podstawie tych teorii i dzięki temu mogą służyć w realizacji projektów szkoleniowych dotyczących rozwoju umiejętności przywódczych, budowania efektywnych zespołów, motywowania oraz zarządzania konfliktami.
[/toggle]

Co oznacza mój wynik Facet5?”
W Facet5 nie ma ani dobrych ani złych wyników – liczy się głównie dopasowanie osobowości człowieka do roli zawodowej, którą pełni w organizacji, do osobowości innych członków zespołu, w którym pracuje oraz do kultury organizacji.

Czy potrzebuję jakiegoś dodatkowego sprzętu, aby móc korzystać z systemu Facet5?”
Aby korzystać z systemu Facet5 musisz mieć jedynie dostęp do internetu. Wszystkie dane przechowywane są na naszych bezpiecznych serwerach w Londynie. W Polsce jedynie Ty masz dostęp do wykonanych z Twojego dostępu badań.
Jakie są koszty rocznej licencji związanej z wykorzystywaniem systemu Facet5?”
Użytkownicy Facet5 nie ponoszą kosztów rocznych licencji ani nie są zobowiązani do wykorzystywania z góry określonej ilości badań Facet5. Posiadanie dostępu do systemu Facet5 jest możliwe po ukończeniu dwudniowych warsztatów akredytacyjnych. Użytkownicy płacą za jednostki wykorzystane w poprzednim miesiącu. W przypadkach, gdy użytkownicy chcą wykupić z góry określoną liczbę jednostek – uzyskują od nas rabaty, których wysokość jest uzależniona od ilości wykupionych jednostek.

Ile czasu trwa warsztat akredytacyjny?”
Świadectwo akredytacyjne Facet5 otrzymuje się po dwudniowych warsztatach. Warunkiem jest zdanie egzaminu, który polega na przeprowadzeniu przez każdego z uczestników warsztatu rozmowy coachingowej na temat wyników Facet5. Po tym warsztacie akredytowani użytkownicy mają możliwość otrzymania dostępu do wszystkich opcji systemu Facet5 (audition, teamscape, tworzenie projektów, backdrop).
Można również ukończyć jednodniowy warsztat Audition, po którym otrzymuje się dostęp jedynie do modułu Audition. Audition jest modułem utworzonym dla potrzeb rekrutacji i selekcji – można w nim tworzyć szablony – profile idealnych kandydatów i porównywać profile kandydatów do tych szablonów.

Dlaczego muszę uzyskać akredytację, aby móc korzystać z Facet5?
W celu utrzymywania profesjonalnej wiarygodności tego narzędzia i ciągłego zapewniania dalszego jej rozwoju opartego o praktyczne doświadczenia i współczesną teorię, Facet5 jest dostępny jedynie dla akredytowanych użytkowników. Niezbędne jest szkolenie z zakresu interpretowania wyników oraz zarządzania informacjami Facet5.
Organizujemy zarówno otwarte jak i zamknięte warsztaty akredytacyjne. Program warsztatów składa się z dwóch części. Aby poznać szczegóły kliknij tutaj
W części pierwszej – omawiamy podstawy i zastosowania Facet5 w kluczowych obszarach zarządzania rozwojem. W tej części przedstawiamy również historię powstania Facet5 i koncentrujemy się na wzajemnym oddziaływaniu pięciu głównych aspektów osobowości – ze szczególnym podkreślaniem rzadko występujących kombinacji.
W części drugiej – przedstawiamy zastosowania Facet5 w różnych obszarach rozwoju ludzi w organizacji. Przy wykorzystaniu autentycznych przykładów budujemy model od pierwszego poznania, poprzez zintegrowanie z zespołem, do określenia stylu zarządzania oraz długofalowego rozwoju.
Warsztaty zapewniają solidne przygotowanie do prowadzenia rozmów na temat wyników Facet5.
Liczba miejsc jest ograniczona, nasze programy realizowane są dla małej liczby uczestników, gdyż składają się z wielu ćwiczeń, sesji dyskusyjnych i pracy indywidualnej, aby zapewnić, że każda biorąca w nich udział osoba uczy się w najbardziej efektywny dla niej sposób.

Nasze programy są w pełni interaktywne – oparte o prawdziwe przypadki i sytuacje. W ten sposób uczestnicy szybko rozwijają swoje umiejętności i mogą je natychmiast wykorzystywać w praktyce. Poznawanie Facet5 oznacza zgłębianie sztuki budowania dobrych relacji międzyludzkich. Materiały szkoleniowe zawierają wyjaśnienia wykorzystywanych technik, wskazówki interpretowania wyników oraz opisy studiów przypadków.
Czy mogę korzystać z Facet5 bez akredytacji?
Bez akredytacji, po ukończeniu jednodniowego warsztatu (kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej) dostępny jest jedynie moduł Audition wspierający procesy rekrutacji.

Jeśli chcę przeszkolić więcej osób w mojej firmie – czy mogę liczyć na jakieś zniżki?”
Tak organizujemy warsztaty zamknięte dla firm, których cena może być korzystniejsza niż wysłanie kilku osób na warsztaty otwarte (dotyczy to 4 osób i więcej).

Czy muszę być psychologiem, aby wykorzystywać Facet5 w praktyce zawodowej?
Oczekujemy, że użytkownicy Facet5 będą mieli doświadczenie w biznesie, wykształcenie psychologiczne nie jest konieczne.

Czy Facet5 ma opracowane polskie normy?
Tak mamy opracowane polskie normy.
Najnowsze normy polskie zostały opracowane w 2014 roku dla 2747 osób pracujących w firmach polskich.