RAPORTY Z OCENY PRACOWNIKÓW 360

Zapewniamy Państwu unikalny – dopasowany do Państwa oczekiwań i potrzeb system raportowania wyników ocen 360. Możecie Państwo wybrać dowolną konfigurację raportów spośród 50 różnych opcji, które są dostępne w naszych systemach informatycznych.

Nasz unikalny system raportowania wyników ocen 360 stopni zapewnia Państwu wyjątkowe możliwości i olbrzymią elastyczność. Możecie Państwo dokonać wyboru grafiki, kolorów, skal (przykładowo: możemy zaproponować Państwu stosowanie dwóch skal: częstotliwości oraz ważności danego zachowania) oraz rozmiarów raportów (możemy włączać i wyłączać poszczególne jego sekcje). Wygląd raportów oceny 360 stopni (logo, rodzaje wykresów, opisy poszczególnych sekcji raportu, skale kolorystyka, plany rozwoju kompetencji) jest każdorazowo ustalany i dopasowywany do indywidualnych potrzeb oraz preferencji naszych Klientów.

Facylitatorzy projektu mają możliwość przekazywania informacji zwrotnych z całego procesu w określonych etapach – przykładowo: najpierw mogą pokazywać wyniki samooceny, następnie oceny członków zespołu, przełożonych lub kolegów w podziale na poszczególne elementy składowe każdej kompetencji. Nasz system ReportView360 prezentuje różnego typu rankingi, wykresy oraz tabele określając przy tym talenty (potwierdzone i potencjalne silne strony) oraz potwierdzone i potencjalne obszary rozwoju. Oferujemy Państwu klika rodzajów grafiki, która w jasny sposób  obrazuje wyniki i ułatwia przygotowanie planów rozwoju kompetencji zawodowych. Każdy raport zakończony jest Planem Dalszego Rozwoju Zawodowego, który uczestnik oceny 360 stopni przygotowuje na podstawie informacji zawartych w raporcie.

Facylitatorzy projektu otrzymują od nas „Przewodnik Facylitatora Oceny 360 stopni”, który ułatwia analizowanie oraz przekazywanie informacji zwrotnych zawartych w raporcie.

Dzięki wprowadzaniu danych demograficznych raporty z ocen 360 stopni mogą być opracowywane dla poszczególnych szczebli organizacji, obszarów biznesu, lokalizacji etc.
Każdy raport grupowy generujemy dla Państwa w cenie pojedynczej oceny 360 stopni.
Generowane raporty grupowe z ocen 360 stopni pomagają w dokonywaniu analiz kluczowych kompetencji całej organizacji oraz w identyfikowaniu jej potrzeb rozwojowych.
Raporty grupowe, które przedstawiają dane z dwóch kolejnych ocen 360 stopni, są doskonałą miarą skuteczności realizowanych w Państwa organizacji projektów rozwojowych.