Przykładowy raport TeamScape – Grzegrzółka Małgorzata