NARZĘDZIA OCENY PRACOWNIKÓW METODĄ 360

Consulting Tools (http://www.consultingtools.com) jest firmą o zasięgu ogólnoświatowym, która od kilkunastu lat realizuje projekty związane z dostarczaniem rozwiązań opartych na zbieraniu informacji zwrotnych metodą 360 stopni, w tym dokonywania ocen kompetencji pracowniczych metodą 360 stopni.

Nasze rozwiązania związane z realizacją procesu oceny 360 stopni powstały na podstawie współpracy wybitnych psychologów z przedstawicielami świata biznesu i są wynikiem dogłębnych badań oraz walidacji. Nasze produkty służące ocenie kompetencji pracowników każdego szczebla metodą 360 stopni oferujemy w ponad 35 różnych językach.

Consulting Tools posiada certyfikat ISO 9001, należy do Business Test Publishers Association (BTPA), Association of Survey Computing (ASC) and Association for Coaching. Narzędzia, które oferujemy, zostały zatwierdzone przez te stowarzyszenia.

customview_logo_240CustomView360- rozwiązanie służące dokonywaniu oceny 360 stopni na podstawie kluczowych kompetencji wskazywanych przez naszych Klientów – w pełni elastyczne i w pełni odpowiadające potrzebom naszych Klientów.

viewsuiteViewSuite360– zestaw sprawdzonych narzędzi służących dokonywaniu ocen kompetencji pracowników metodą 360 stopni – zaprojektowane do zbierania informacji zwrotnych na temat zachowań poszczególnych pracowników oraz całych zespołów opracowane dla każdego poziomu organizacji.

ViewSuite360 składa się z:

 • Emotional IntelligenceView360 – ocena 360 stopni 15 kluczowych kompetencji niezbędnych do efektywnego rozpoznawania, zrozumienia i zarządzania zachowaniami interpersonalnymi oraz emocjami.
 • ExecutiveView360 – ocena 360 stopni 22 krytycznych kompetencji ważnych w skutecznym zarządzaniu firmą na jej najwyższym poziomie.
 • LeaderView360– ocena 360 stopni 35 kluczowych zachowań niezbędnych w pełnieniu ról przywódczych.
 • ManagerView360– ocena 360 stopni 20 kluczowych kompetencji menedżera.
 • PerformanceView360 – ocena 360 stopni wskazująca silne strony oraz obszary rozwoju na poziomie specjalisty.
 • TeamView360– ocena 360 stopni kompetencji całego zespołu i każdego jego członka.

 Obszary zastosowań naszych ocen 360 stopni:

 • Ocena i rozwój kompetencji przywódczych organizacji.
 • Rozwój osobisty.
 • Zarządzanie talentami.
 • Coaching.
 • Rozwój kariery.
 • Zarządzanie wynikami pracy.
 • Badanie i rozwój inteligencji emocjonalnej. Zwiększanie samoświadomości liderów.