KLUCZE SUKCESU OCEN 360

Wybór HR High Touch, wyłącznego przedstawiciela firmy Consulting Tools Ltd. w Polsce,  jako partnera do realizacji projektów oceny 360 stopni zapewni Państwu:

  • Precyzyjne ustalenie celów realizowanego procesu. Celem może być: zmiana kultury organizacyjnej, rozwój kluczowych kompetencji firmy, ocena pracowników, realizacja nowej strategii firmy… Nasi konsultanci mają praktyczne doświadczenie w zarządzaniu wszystkimi procesami HR w dużych międzynarodowych organizacjach.
  • Dobre zaplanowanie oraz przygotowanie całego procesu. Realizujemy projekty zbierania informacji zwrotnych metodą 360 stopni od ponad szesnastu lat na całym świecie – wiemy jak zapewniać sukces tych projektów i jak unikać pułapek związanych z ich realizacją.
  • Informowanie zarządu i kierownictwa firmy o statusie realizacji procesu oceny 360 stopni.
  • Dobre komunikowanie celów i zasad realizacji procesu. Nasi konsultanci są doświadczonymi PR-owcami, posiadającymi doświadczenie w zarządzaniu procesami komunikacji wewnętrznej w firmie.
  • Sprawną realizację procesu – nasze systemy są w pełni zautomatyzowane, sprawdzone  i bezpieczne. Consulting Tools Ltd. jest członkiem ASC (Association of Survey Computing) i posiada certyfikat ISO 9001 i pracuje zgodnie ze standardami wyznaczanymi przez ISO 9001:2000 oraz ISO 27001.
  • Udzielanie ocenianym osobom wsparcia w procesie przyjmowania informacji zwrotnych oraz w przygotowaniu i realizacji indywidulanych planów zwiększania efektywności zawodowej. Możemy zarówno przygotować Państwa wewnętrznych konsultantów do realizacji tego procesu jak i zapewnić Państwu realizację całego procesu przez grono doświadczonych psychologów.
  • Analizowanie trendów w celu podjęcia właściwych kroków w skali całej organizacji. Nasz unikalny system raportowania wskaże Państwu silne strony i obszary rozwoju całej organizacji.
  • Właściwe wykorzystanie rezultatów oceny.Doradzimy Państwu w jakich procesach i w jaki sposób najlepiej wykorzystywać wyniki prowadzonych badań.
  • Mierzenie osiąganych postępów związanych z realizacją planów rozwoju. Doradzimy Państwu, w jaki sposób mierzyć efekty realizowanego projektu oceny 360 stopni dla każdego z ocenianych pracowników, poszczególnych grup pracowników oraz całej organizacji.

Naszą zasadą jest zapewnianie sukcesu Klientom Państwa Klientów.