Kasia Janczuk

kasia-2

Badanie osobowości Facet5 to prosta droga do rozwinięcia skrzydeł i działania w zgodzie ze sobą.
Bardzo lubię określenie talentu jako diamentu, który jest „szlifowany” poprzez moją pracę z ludźmi przy wykorzystaniu Facet5. Świetne, profesjonalne narzędzie, według którego dość trudne psychologiczne aspekty są podane w prosty sposób.  Zarówno dla mnie jako trenera jak i dla osób z którymi przeprowadzam sesje coachingowe i warsztaty, ważne jest rozwijanie potencjału w oparciu o mocne strony. Także poznanie – niekiedy trudnej prawdy o sobie jest bardzo wartościowe, łatwiej wtedy zrozumieć własne zachowania w określonym środowisku pracy.

Według mnie to doskonały punkt startowy każdego pracownika. Młodzi ludzie zaczynający swoją karierę zawodową podkreślają wartość z poznania mocnych stron oraz tego jak mogą być postrzegani przez innych w zespole (kontrola nad własnymi zachowaniami w pracy).

Z punktu widzenia przełożonych istotne jest traktowanie każdego pracownika jako Talentu przez duże „T”. Ich rolą jest rozpoznanie i ukierunkowanie ludzi w swoim zespole. Dyrektorzy firm, którzy wraz z zespołami wzięli udział w badaniu, podkreślają jego skuteczność, ponieważ mogą lepiej delegować zadania pomiędzy pracowników i skutecznie ich motywować.

Pozdrawiam

Kasia Janczuk