Kalina Karwańska

„Jestem konsultantem-praktykiem w obszarze doradztwa personalnego; od kilkunastu lat koncentruję sie na aspektach doboru pracowników, ocen umiejętności menedżerskich i dopasowania ludzi do organizacji i zadań…i vice versa. Pomimo, że jestem psychologiem – nie mam zbyt „entuzjastycznego” stosunku do testów psychometrycznych „w służbie biznesu” – do tej pory używałam różnych, ale raczej nie na zasadzie stałego wsparcia.

Facet5 jest pierwszym narzędziem, które wzbudziło moje autentyczne zainteresowanie – ze względu na swoją solidną podbudowę teoretyczną, materiał pojęciowy sprawnie porządkujący sfery funkcjonowania człowieka ważne z punktu widzenia efektywności w biznesie – a w konsekwencji – ze względu na swoją „wielofunkcyjność” i elastyczność w sferze możliwych zastosowań.

Już po warsztatach i zapoznaniu się bliżej z Facet5 – jestem przekonana o jego wysokiej przydatności w bardzo wielu obszarach zarządzania pracownikami (rekrutacje, oceny pracownicze, rozwój i identyfikacja talentów , planowanie sukcesji, etc…).
A najważniejsze jest to, że Facet5 jest narzędziem dla praktyków a nie dla naukowców; identyfikuje i komunikuje ważne obszary naszego funkcjonowania w biznesie w sposób przystępny.

Nina Sosińska, za której przyczyną Facet5 trafia do Polski, bardzo metodycznie i z ogromnym zaangażowaniem realizuje proces adaptacji i walidacji tego narzędzia na naszym rynku – będzie to doskonałe wsparcie mojej pracy”.
Kalina Karwańska
Partner Executive Network (IMD International Search Group)