JOANNA SZYBISZ

joannaJoanna Szybisz
konsultant, doradca strategiczny, mentor i coach w zakresie zarzadzania ludźmi w organizacji

+48 600 421 815

Joanna jest osobą o bogatym doświadczeniu w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, z 18 letnim stażem na strategicznych stanowiskach  zarządzających jako dyrektor personalny. Posiada znaczące osiągnięcia w zakresie tworzenia i realizacji strategii personalnych w firmach międzynarodowych. Aktywnie uczestniczyła w budowaniu trzech dużych organizacji : Makro Cash and Carry – obecnie Grupa Metro, Polkomtel – operator sieci Plus oraz Saint-Gobain Dystrybucja Budowlana i Construction Products. Tworzyła nowe rozwiązania wdrażając najlepsze praktyki w dziedzinie zarządzania ludźmi w organizacji.

Joanna posiada dogłębną znajomość obszaru ZZL popartą wieloletnim doświadczeniem praktycznym.  Będąc dyrektorem personalnym  w środowisku międzynarodowym pozyskała szerokie doświadczenia w zakresie strategicznego i operacyjnego zarządzania zasobami ludzkimi, a  w szczególności w: procesach planowania i rozwoju kapitału ludzkiego, rekrutacji, szkoleń i rozwoju talentów, programów ocen, systemów motywacyjnych, zarządzania zmianami i komunikacji wewnętrznej. Zajmowała się budowaniem strategii personalnych w kontekście potrzeb i wyzwań biznesowych, realizowała projekty powiązane z restrukturyzacjami, fuzjami, budowaniem kultury organizacyjnej, a także zarządzaniem procesami pozyskiwania i rozwoju talentów oraz zarządzania efektywnością i budowaniem zaangażowania ludzi w dużych organizacjach. Posiada doświadczenie biznesowe w sektorze  usługowym, handlowym  oraz produkcyjnym.

Joanna ma wykształcenie wyższe techniczne (mgr inż. Wydział Mechaniki Precyzyjnej na Politechnice Warszawskiej), uzupełnione przez studia podyplomowe i szereg kursów dotyczących zarządzania ludźmi w organizacji, w tym 2 letnie studia Executive MBA w WSPiZ im L.Koźminskiego w Warszawie.
Joanna jednocześnie prowadziła szeroką działalność społeczną w środowisku HR: Od 1994 była członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, a w latach 1999 – 2003 pełniła funkcję V-ce Prezesa Zarządu PSZK. Jest także członkiem założycielem Klubu Lidera ZZL, a aktualnie członkiem Zarządu tej organizacji.

Znajomość obszaru ZZL i efektywne wdrażanie strategii personalnych potwierdzone zostało prestiżowym tytułem „Dyrektor Personalny roku 1997”,  a także przyznanym firmie Polkomtel tytułem „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi ”.

Szczególną pasją Joanny jest wspomaganie indywidualnego rozwoju utalentowanych młodych menedżerów.  W trakcie swojej kariery jako dyrektor personalny prowadziła szereg indywidualnych procesów coachingowych i mentoringowych dla osób przygotowywanych do awansu, bądź świeżo-awansowanych.  W roku 2013 i 2014  przeszła proces szkolenia w ramach Akademii Mentoringu i uzyskała certyfikację jako Mentor wg metody Davida Clutterbacka w firmie Mind Partners.
Doświadczenie to wspierane jest także uzyskanymi wcześniej autoryzacjami do omawiania raportów FACET5, a także facylitacji ocen 360 stopni połączonych z budowaniem indywidualnych planów rozwojowych wg metody Hay Group.

Joanna jest ekspertem w strategicznym doradztwie z obszaru HR oraz coachem i mentorem w procesach indywidualnego rozwoju menedżerów.