Jarek Kowal

Badanie osobowości zawodowej Facet5, czyli odkrywanie „co ja tutaj robię?” jest fantastycznym narzędziem dla pracowników, które pomaga im po chwili refleksji poważnie przeanalizować swoje działania związane z karierą profesjonalną. Kwestionariusz Facet5 cieszy się wielką sympatią i podziwem badanych, którzy przyznają: „tak to rzeczywiście ja, zadziwiające jak to się dało opisać na podstawie odpowiedzi na kilkadziesiąt pytań!!!”. Najważniejsze są następujące potem wnioski jak pokierować swoją karierą, jak zachowywać się w zespole i w relacjach z szefem, aby poprawiać swoją efektywność i satysfakcję z pracy. Nieoceniona korzyść dla pracownika i jego przełożonych, gdyż wreszcie mają świadomego własnych mocnych stron członka zespołu. Praca z systemem Facet5 to także wielka satysfakcja dla konsultanta, ze względu na funkcjonalność i elegancję działania tego systemu. Ponieważ efektem badania jest bardzo przejrzysty i komunikatywny raport, konsultant/coach dysponuje świetnym materiałem do prowadzenia rozmowy o wykorzystaniu potencjału managera, a także do wieloetapowego procesu cochingowego, wykorzystującego wszystkie szczegółowe wątki raportu. Coachee z dużym zaufaniem odnoszą się do wyników badania, precyzyjnie budują swoje plany rozwojowe i z pełnym zaangażowaniem je realizują, pragnąc wykorzystać wszystkie swoje mocne strony. Rewelacyjne efekty daje podzielenie się informacjami zawartymi w raporcie FACET5 z innymi członkami zespołu, kiedy wszyscy uświadamiają sobie przyczyny różnic w zachowaniach i dostrzegają korzyści, jakie mogą płynąć z różnorodności osobowości, jeśli tylko wykażemy zrozumienie i tolerancję.
Istotną zaletą korzystania z systemu FACET5, z punktu widzenia klienta, jest wielkie zaangażowanie i profesjonalizm zespołu HR High Touch, który nie szczędzi wysiłku , aby procesy badania oraz komunikacja z badanymi przebiegały sprawnie i przynosiły wielką satysfakcję.