BUDOWANIE ZWYCIĘSKICH ZESPOŁÓW

03

Budowanie Zwycięskiego Zespołu

Podczas realizacji projektów budowania Zwycięskiego Zespołu
• Definiujemy misję zespołu
• Ustalamy wspólny cel i wizję dla zespołu
• Ustalamy standardy pracy zespołowej
• Ustalamy indywidualne cele dla każdego z członków zespołu oraz sposoby zapewnienia wysokich standardów indywidualnej efektywności

I. Faza Przygotowania Projektu

1. Ustalamy cele projektu
2. Dokonujemy analizy potencjału i talentów każdego z członków istniejącego zespołu przy wykorzystaniu narzędzia Facet5.
3. Przeprowadzamy indywidualne 2 godzinne sesje z każdym z członków zespołu na temat jego talentów, wkładu, jaki wnosi w pracę zespołu oraz oczekiwań dotyczących zmian, które warto wprowadzić w codziennej pracy zespołu.
4. Dokonujemy analizy SWOT zespołu w oparciu o analizy TeamScape Facet5 oraz wywiady z poszczególnymi członkami zespołu.
5. Przedstawiamy wyniki dokonanych analiz osobom zlecającym projekt Budowania Zwycięskiego zespołu.
6. Określamy KPI dla zespołu oraz sposoby mierzenia ich realizacji.

II. Faza Realizacji Projektu – warsztaty Budowania Zwycięskiego Zespołu TeamScape

Podczas  warsztatów:
1. Odkrywamy talenty każdego z członków zespołu.
2. Wzmacniamy zaufanie i otwartość pomiędzy członkami zespołu.
3. Analizujemy potencjał całego zespołu.
4. Analizujemy sposoby motywowania różnego typu ludzi.
5. Uczymy przekazywania sobie nawzajem konstruktywnych informacji zwrotnych.
6. Ustalamy wspólny cel zespołu.
7. Definiujemy misję zespołu.
8. Opracowujemy wspólną atrakcyjną wizję przyszłości zespołu.
9. Ustalamy standardy pracy zespołowej
a. Budujemy systemu wspólnych wartości zespołu
b. Opracowujemy Kodeks Honorowy zespołu
10. Wykonujemy wspólną analizę zespołu metodą SWOT .
11. Ustalamy indywidualne cele dla każdego z członków zespołu oraz sposoby zapewniania wysokich standardów indywidualnej efektywności:
a. Jak możemy jeszcze lepiej wykorzystywać talenty każdego z członków naszego zespołu?
b. Jakich talentów, umiejętności brakuje w naszym zespole, abyśmy mogli skutecznie realizować nasz wspólny cel i wizję?
c. Jak będziemy budować wzajemne zrozumienie, zaufanie, komunikację, relacje?
d. Jak będziemy motywować się nawzajem do realizacji naszych wspólnych celów?
e. Jak zapewnimy przestrzeganie naszego Kodeksu Honorowego?
12. Opracowujemy strategie uczenia się na błędach.
13. Dyskutujemy możliwości oraz metody świętowania sukcesów zespołu.
14. Integrujemy i wzmacniamy Zespół poprzez wykorzystanie technik facylitacji Drumming Circle oraz różnego typu gier zespołowych.
Poszczególne sesje warsztatowe są planowane zgodnie z oczekiwaniami, potrzebami oraz możliwościami naszych Klientów, a efekty ich są dodatkowo wspierane zadaniami projektowymi, które realizują uczestnicy warsztatów pomiędzy tymi sesjami.

Zapraszamy do kontaktów i współpracy.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Nazwa firmy (wymagane)

  Preferowany kontakt

  Treść wiadomości

  Kod z obrazka
  captcha

    
  Wysyłając formularz wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas newsletterów.