Bogdan Chodkowski

Wykorzystuję Facet5 w projektach zarządzania karierą oraz w projektach rekrutacji pracowników. Zajmując się od 11 lat doradztwem personalnym nie spotkałem dotąd bardziej przyjaznego w obsłudze narzędzia testowego, badającego osobowość zawodową. Wielu Kandydatów zwraca uwagę na bardzo przystępną formę raportów, zrozumiałe i klarowne treści oraz, co wielu uważa za największy atrybut tego badania, doskonałą trafność wyników.
Poprzez badanie osobowości zawodowej pracownik otrzymuje doskonałe podpowiedzi na temat specyfiki pracy jaką powinien wykonywać oraz kultury organizacji w jakiej powinien pracować. Dotychczasowi użytkownicy podkreślają, że wnioski i wskazania z badania można natychmiast wykorzystać w środowisku zawodowym z pożytkiem dla obu stron: pracownika i pracodawcy.
Badanie zbiera doskonałe recenzje wśród użytkowników i było wielokrotnie określane jako najlepsze badanie osobowości zawodowej jakie dotąd wykonywali.
Z przyjemnością chcę również wspomnieć, że wsparcie jakie otrzymuję od Pani Niny Sosińskiej, reprezentującej Facet5 na polskim rynku, zasługuję na najwyższe słowa uznania. Pani Nina w każdym przypadku reaguje bardzo szybko na moje potrzeby i natychmiast udziela potrzebnego wsparcia. Dzięki jej ogromniej wiedzy, pasji i zaangażowaniu we reprezentowaniu Facet5, uzyskuję doskonałe wsparcie merytoryczne i pewność, że współpracuję z prawdziwym profesjonalistą.
Na koniec posłużę się cytatem z wniosków jakie otrzymałem od jednego z kandydatów korzystających z Facet5: „Uważam, że taki test powinien wykonać każdy, kto planuje ścieżkę swojej kariery zawodowej bez względu na wiek czy doświadczenie.”
Bogdan Chodkowski
DNA JOB