Anna Zaręba

„Poznałam narzędzie Facet5 już w zeszłym roku, w wersji angielskiej. Mimo mojego zainteresowania i intuicyjnego poczucia, że jest to coś czego jako coach potrzebuję do pracy z ludźmi, bariera językowa była zbyt duża. Obecnie Facet5 jest dostępny w polskiej wersji językowej i jestem nim zachwycona.

Nie dość, że już na początku procesu coachingu mogę dać zleceniodawcy „instrukcję obsługi” klienta, to jeszcze dostaję „twardą” podstawę do rozmowy z nim o jego mocnych stronach i obszarach, które chciałby rozwijać. Klientom, których z jakiś powodów niepokoi wizja testów psychologicznych, odpowiada taka forma. Klient jest w stanie przeznaczyć 15 minut na skupienie przy komputerze, którego efektem jest uporządkowana wiedza o osobowości takich osób jak on, podana w prosty i atrakcyjny sposób. Rozmowa coachingowa będąca następstwem omawiania wyników kwestionariusza może ułatwić klientowi przyjrzeć się sobie trochę z boku i przedyskutować konkretne sytuacje, zachowania wspierające lub hamujące realizację jego celów.

Dla mnie jako coacha – użytkownika tego narzędzia jest to duże ułatwienie pracy dające możliwość znacznego przyspieszenia procesu osiągania celów przez klienta.”
Anna Zaremba
Coach – Media Plus