Anna Rajtar – Klepuszewska


Facet 5 jest badaniem osobowości, które ma bardzo solidne podstawy psychometryczne, co przejawia się w trafności diagnozy potencjału badanych osób.
Z satysfakcją wykorzystywałam Facet 5 zarówno w procesach rekrutacyjnych, rozwojowych, a także w projektach związanych z podnoszeniem efektywności zespołów.

Pracując przez wiele lat jako menedżer oraz dyrektor HR miałam okazję do testowania wielu narzędzi badających osobowość. Badanie Facet 5 okazało się dla mnie najbardziej przekonujące i kompleksowe, a wyniki przystępne dla badanych, a jednocześnie trafne i zachęcające do dalszego rozwoju.

Dodatkowym atutem jest możliwość korzystania z platformy Facet 5, która daje bogate możliwości związane z porównywaniem wyników kandydatów w różnych kontekstach, np. dopasowania do roli organizacyjnej czy też zespołowej. Bardzo ważna jest też możliwość korzystania z benchmarków, które zapewnia platforma Facet 5. Są to wyniki badań z całego świata, z różnych organizacji i poziomów zarządczych. Czas wypełniania testu jest krótki, co ma znaczenie dla osób z wysokich poziomów zarządczych.

Administracja testem jest prosta, a do tego zawsze można liczyć na profesjonalne wsparcie Niny Sosińskiej, która jest przedstawicielem Facet 5 na Polskę.

Anna Rajtar-Klepuszewska
Coach, psycholog, konsultant biznesowy
Właściciel firmy ARK Solutions